Tải Luận văn - Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server

Tải Luận văn – Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server

Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server

Hiện nay ở Việt Nam đã có rất nhiều đơn vị và công ty triển khai hệ thống máy chủ riêng là tất yếu và cần thiết. Nhưng việc xây dựng một hệ thống máy chủ có quy mô đòi hỏi những kiến thức rất chuyên dụng về các dịch vụ, hệ thống mạng và ngay cả về hệ điều hành. Máy chủ thường chạy trên các hệ điều hành Window Server hoặc các điều hành Linux và Ubuntu. Việc hệ điều hành Window Server khá thân thuộc nhưng hệ điều hành Window Server thì bản quyền rất đắt. Trong khi đó các máy chủ Ubuntu Server được đánh giá là bảo mật, loại hoàn toàn miễn phí (do xây dựng hoàn toàn trên hệ thống nguồn mở).

Ý nghĩa của đề tài:
– Tìm hiểu sâu hơn về quản trị hệ thống mạng
– Dễ dàng quản trị hệ thống mạng trên hệ điều hầnh Ubuntu Server

Các mục tiêu của đề tài:
– Tìm hiểu các mô hình quản trị mạng
– Các hoạt động quản trị mạng
– Tìm hiểu và triển khai mô hình quản trị mạng trên Ubuntu ( Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống Ubuntu Server, quản trị tài khoản người dùng và nhóm trên Ubuntu v.v…)

Nội dung của “Luận văn Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server” bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
Chương 2: Giới thiệu về hệ điều hành Ubuntu Server
Chương 3: Triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server

Download tài liệu : PDF