Đồ án – Tìm hiểu về tường lửa và an ninh mạng

Đồ án – Tìm hiểu về tường lửa và an ninh mạng

Ngày nay, khi Internet được phổ biến rộng rãi, các tổ chức cá nhân đều có nhu cầu trao đổi thông tin trên xa lộ thông tin cũng như thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Một vấn đề nảy sinh là: vậy những thông tin, dữ liệu có cái gì đảm bảo cho sự an toàn khi trao đổi thông tin, trong khi số vụ bị tấn công trên mạng ngày càng tăng và phương thức tấn công ngày càng tinh vi và có tổ chức với nhiều mục đích khác nhau.

Đứng trước vấn đề thực tế đó. Các tài liệu chuyên môn bắt đầu đề cập đến nhiều vấn đề để đảm bảo an toàn thông tin cho các máy tính kết nối với mạng Internet.
Trong những phương pháp bảo vệ sự toàn vẹn thông tin khi kết nối Internet phổ biến nhất hiện nay là phương pháp đặt Tường lửa “Firewall” và đảm bảo An ninh mạng vì khả năng ứng dụng rộng rãi, linh hoạt, mềm dẻo, dễ triển khai cho các mô hình mạng.

Nội dung ” Đồ án – Tìm hiểu về tường lửa và an ninh mạng” bao gồm:
Chương I: Cơ sở lý thuyết tường lửa
Chương II: Tìm hiểu các loại tường lửa
Chương III: Khái niệm Proxy
Chương IV: An ninh mạng

Download tài liệu : PDF