Tải Luận văn – Tính toán ổn định thanh tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Úc

Luận văn – Tính toán ổn định thanh tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Úc

Kết cấu thép thanh tạo hình nguội là loại kết cấu bắt đầu đƣợc sử dụng nhiều ở nước ta hiện nay. Từ những sản phẩm và cấu kiện thông dụng như khung mái, tấm tường, xà gồ, dầm sàn, đến nay có nhiều dạng kết cấu hoàn chỉnh như nhà một tầng, khung nhà nhiều tầng, hệ thống mái,…

Nước ta có nhiều xưởng cán nguội làm ra sản phẩm và đang xây dựng một số nhà máy sản xuất cuộn thép tấm mỏng là nguyên liệu của kết cấu thanh tạo hình nguội. Có thể nói kết cấu thép thanh tạo hình nguội là một xu hướng phát triển của kết cấu thép ở nước ta trong những năm tới

Tuy nhiên lý thuyết tính toán thiết kế loại kết cấu này ở nước ta vẫn còn khá khiêm tốn, nước ta vẫn chưa có Tiêu chuẩn thiết kế chung cho loại kết cấu này. Việc sử dụng Tiêu chuẩn Việt Nam đối với thép cán nóng TCVN 5575- 2012 là hoàn toàn không phù hợp.

Nội dung bao gồm:
Chương I: Tổng Quan
Chương II: Cơ Sở Tính Toán Cấu Kiện Thanh Tạo Hình Nguội
Chương III: Áp Dụng Kiểm Tra Đối Thanh Thành Mỏng Tạo Hình Nguội Mất Ổn Định ( oằn) Do Xoắn Học Uốn Xoắn ( Cột)
Chương IV: Kết Luận Và Kiến Nghị

Download Tài liệu : PDF