Tải Đồ án - Tính toán kiểm nghiệm bền cho Piston động cơ tàu thủy

Tải Đồ án – Tính toán kiểm nghiệm bền cho Piston động cơ tàu thủy

Đồ án – Tính toán kiểm nghiệm bền cho Piston động cơ tàu thủy

Động cơ đốt trong ngày nay đang phát triển rất mạnh giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân như nông nghiệp, giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không cũng như trong nhiều ngành công nghiệp khác. Từ khi mở cửa, hội nhập và phát triển nền kinh tế của đât nước đã đạt được nhiều thành tựu về khoa học và kỹ thuật cũng như mọi mặt của đời sống xã hội nói chung.Một trong những thành tựu đó là quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. Để xây dựng thành công quá trình CNH-HĐH đòi hỏi phải xây dựng một nền khoa học kỹ thuật và công nghệ tương ứng.

Ngành công nghiệp Ôtô là một trong những ngành phục vụ rất hiệu quả cho quá trình CNH-HĐH. Ngành công nghiệp Ôtô tuy không phải là một ngành mới,nhưng nó vẫn diễn ra rất sôi động ở mỗi quốc gia khác nhau trên thế giới. Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của ngành công nghiệp này Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách phù hợp thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp Ôtô trong nước,từng bước phát triển và tiến tới sẽ sản xuất được Ôtô tại chính nước ta mà không phải nhập khẩu. Môn “Thiết kế và Tính toán Ôtô” là một trong những môn học đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập những cơ sở khoa học để thiêt kế và kiểm nghiệm bền các chi tiết, các cơ cấu, hệ thống cấu thành nên Ôtô.

Môn học này là nền tảng cơ bản của ngành kỹ thuật Ôtô vì vậy nó đòi hỏi phải được xây dựng ngay từ những bước đi đầu tiên. Xuất phát từ những điều kiện trên, em giao đề tài: “Tính toán kiểm nghiệm bền cho Piston động cơ tàu thủy 150 cv”.

Nội dung bao gồm 2 phần chính :
Phần I: Mô tả chung về Piston, chốt Piston và Xec măng
Phần II: Tính toán kiểm tra bền cho Piston

Download Tài liệu : Tại đây