Tải Đồ án - Tính toán kiểm nghiệm cầu sau xe Ford Everest (thuyết minh+bản vẽ)

Tải Đồ án – Tính toán kiểm nghiệm cầu sau xe Ford Everest (thuyết minh+bản vẽ)

Đồ án – Tính toán kiểm nghiệm cầu sau xe Ford Everest (thuyết minh+bản vẽ)

Hiện nay,ngành Ôtô đang giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển của xã hội. Ôtô được phổ biến trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, ở nhiều lĩnh vực khác nhau như : nông lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, .và đặc biệt là trong quân đội, đây là phương tiện vận chuyển chính không thể thay thế. Nhiều thành tựu khoa học đã được áp dụng vào ngành công nghiệp chế tạo Ôtô nhằm mục đích nâng cao khả năng phục vụ, nâng cao độ tin cậy của Ôtô. Các nội dung này nhằm mục đích giảm nhẹ cường độ lao động của người lái, đảm bảo an toàn tốt nhất cho người và hàng hoá phương tiện, tăng vận tốc trung bình, tăng tải trọng hàng hoá vận chuyển, tăng tính tiện nghi và tính kinh tế nhiên liệu, giảm giá thành sản xuất .
Do vậy việc nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và kết cấu Ô tô một cách cẩn thận sẽ giúp chúng ta sử dụng và khai thác các loại xe một cách có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm .Đây là một yêu cầu cần thiết đối với người cán bộ kỹ thuật ngành xe và kỹ sư cơ khí động lực trong khai thác sử dụng xe ôtô. Thực hiện đồ án môn học là tổng hợp kiến thức lý thuyết áp dụng vào bài toán cụ thể góp phần tích luỹ và nâng cao các kiến thức đã được học, chuẩn bị tốt hơn cho đồ án tốt nghiệp và công tác sau này.
Nhiệm vụ đồ án môn học của em là: “kiểm nghiệm cầu sau xe Ford Everest”.

Đồ án gồm các nội dung chính như sau:
Chương 1 : Giới thiệu chung về xe Ford Everest
1.1 Giới thiệu chung về xe ford everest
1.2 Đặc tính kĩ thuật của xe Ford Everest
1.3 Đặc tính các cụm và hệ thống của xe Ford Everest
1.3.1 Động cơ
1.3.2 Hệ thống truyền lực
1.3.3 hệ thống lái
1.3.4 Hệ thống phanh
1.3.5 Hệ thống treo, lốp, khung
Chương 2 : Phân tích kết cấu cầu sau xe FORD EVEREST
2.1 Yêu cầu đối với cầu sau
2.2 Truyền lực chính
2.2.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu
2.2.2 Phân tích kết cấu của truyền lực chính trên xe
2.3 Vi sai
2.3.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu
2.3.2 Phân tích kết cấu vi sai trên xe Ford Everest
2.4 Bán trục
2.4.1 Công dụng, phân loại,yêu cầu
2.4.2 Phân tích kết cấu bán trục trên xe Ford Everest
2.5 Dầm cầu
2.5.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu
2.5.2 Phân tích dầm cầu sau xe Ford Everest
Chương 3 : Tính toán kiểm nghiệm cầu sau xe
3.1 Các số liệu ban đầu
3.2 Tính toán kiểm nghiệm các chi tiết của cầu xe
3.2.1 Tính toán kiểm nghiệm truyền lực chính
3.2.2 Tính toán kiểm nghiệm vi sai
3.2.3 Tính toán kiểm nghiệm bán trục
3.2.4 Tính toán kiểm nghiệm dầm cầu

Download tài liệu:Tại đây