Tìm kiếm tài liệu

Tải Đồ án – Tính toán thiết kế động cơ đốt trong (DM4 – 0112)

Đồ án – Tính toán thiết kế động cơ đốt trong (DM4 – 0112)

Hê thống điều khiển điện tử là đảm bảo hỗn hợp khí cháy có tỷ lệ lý tưởng (15:1).Bộ phận chính của hệ thống điều khiển điện tử là bộ điều khiển trung tâm (ECU),nó nhận thông tin từ các cảm biến (nhiệt độ nước,nhiệt độ khí nạp,vị trí bướm ga,tín hiệu khởi động và cảm biến oxy) cùng với tín hiệu đánh lửa và thông tin từ bộ phận đo lượng khí nạp.Sau khi xử lý các tín hiệu thu được ECU sẽ phát tín hiệu điều khiển vòi phun (thông tin về thời điểm phun và lượng phun).Nhờ đó mà lượng nhiên liệu phun vào luôn luôn tỷ lệ với lượng khí nạp.

Download tài liệu:Tại đây