Tải Đồ án – Tính toán thiết kế hệ động lực tàu thủy 10500 tấn

Đồ án – Tính toán thiết kế hệ động lực tàu thủy 10500 tấn

Tàu hàng khô sức chở 10.500 tấn là loại tàu vỏ thép, kết cấu hàn điện hồ quang, một boong chính, một boong dâng lái và boong dâng mũi. Tàu được thiết kế trang bị 01 diesel chính 2 kỳ truyền động trực tiếp cho 01 hệ trục chân vịt. Tàu được thiết kế dùng để chở hàng khô, hàng bách hóa.

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Giới Thiệu Chung
Chương 2: Tính Sức Cản Và Thiết Kế Sơ Bộ Chong Chóng
Chương 3: Thiết Kế Hệ Trục
Chương 4: Các Hệ Thống Phục Vụ
Chương 5: Bố Trí Thiết bị Buồng Máy

Download Tài liệu : Tại đây