Tải Tính toán thiết kế hệ thống treo cho xe ôtô bus điện nội thành Đà Nẵng

Tải Tính toán thiết kế hệ thống treo cho xe ôtô bus điện nội thành Đà Nẵng

Tính toán thiết kế hệ thống treo cho xe ôtô bus điện nội thành Đà Nẵng

Ô tô điện sử dụng một động cơ điện cho lực kéo; acquy, pin nhiên liệu cung cấp nguồn năng lượng tương ứng cho động cơ điện. Ô tô điện có nhiều ưu điểm hơn các loại phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, chẳng hạn như không phát thải khí ô nhiễm, hiệu suất cao, độc lập với nguồn năng lượng từ dầu mỏ, yên tĩnh và hoạt động trơn tru.
Các nguyên tắt hoạt động cơ bản giữa ô tô điện và phương tiện sử dụng động cơ đốt trong tương tự nhau.Tuy nhiên, một số khác biệt giữa phương tiện sử dụng động cơ đốt trong và ô tô điện, chẳng hạn như sử dụng một bồn chứa xăng so với nguồn pin, động cơ đốt trong so với động cơ điện, và khác nhau về yêu cầu truyền dẫn.

Nội dung ” Tính toán thiết kế hệ thống treo cho xe ôtô bus điện nội thành Đà Nẵng” bao gồm 6 chương:
Chương 1: Tổng Quan Về Ô Tô Bus Điện
Chương 2: Giới Thiệu Tổng Quan Về Đề Tài
Chương 3: Tổng Thể Về Xe Tham Khảo
Chương 4: Chọn loại, kiểu và sơ đồ liên kết lên khung xe
Chương 5: Tính toán thiết kế hệ thống treo cho xe bus điện nội thành đà nẵng
Chương 6: Chẩn đoán sữa chữa hệ thống treo

Download tài liệu:Tại đây