Tải Đồ án - Tính toán thiết kế lu rung cỡ nhỏ dẫn động riêng phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam

Tải Đồ án – Tính toán thiết kế lu rung cỡ nhỏ dẫn động riêng phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam

Tính toán thiết kế lu rung cỡ nhỏ dẫn động riêng phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam

Để đáp ứng được mục tiêu CNH_HĐH thì lĩnh vực giao thông vẫn tải nói chung và giao thông nông thôn giữ một vai trò quan trọng. Do vậy giao thông nông thôn đang dược chú trọng phát triển phục vụ cho nhu càu đi lại thông thương và phục cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp đẻ có thể đưa máy móc vào phục vụ sản xuất. Cho lên thi công giao thông nông thôn có những đặc điểm riêng ,thời gian thi công nhanh, vốn dầu tư ít và đảm bảo chất lượng công trình. Nhờ sự phát triển của ngành máy xây dựng và xếp dỡ mà có thể thay đổi hoàn toàn công nghệ thi công như máy ép cọc bấc thấm ,máy khoan cọc nhồi, máy và thiết bi đầm lèn vì thế có thể nâng cao năng suất,nâng cao chất lượng công trình và tiết kiệm không nhỏ chi phí thi công .Trong thi công các công trình đương xá cầu cống ,sân bay, hải cảng, đê đập…thì đối tượng thi công có khối lượng thi công lớn nhất là công tác làm đất như đào,vận chuyển, san băng và đầm lèn đất .

Chất lượng công trình phụ thuộc rất nhiều vào công tác làm đất nói chung và công tác đầm lèn nói riêng.Vấn đề được đặt ra là thế hệ sinh viên chúng em cần tiếp thu nhanh công nghệ áp dụng vào điều kiện thực tiễn nước nhà nhằm mục đích có thể chế tạo được những máy tương tự hoặc cải tiến một số máy với tính năng tương đương nhưng giá thành thì rẻ hơn rất nhiều . Đề tài tốt nghiệp “Tính toán thiết kế máy lu rung loại nhỏ có dẫn động riêng “ này có lẽ cũng không nằm ngoài mục đích đó.Vì lu rung đang được sử dụng rất phổ biến và đem lại năng suất cao thì không thể không có mặt ở bất cứ công trình nền móng nào đặc biệt là công trình đường giao thông,hiện nay ở  Việt Nam cũng có những công ty chuyên sửa chữa ,đại tu,thậm chí có thể chế tạo mới  như công ty cơ khí công trình gao thông I, công ty cơ khí Vạn Xuân …

Nội dung của đồ án bao gồm:
Chương 1: Đặt vấn đề
Chương 2: Tổng quan về tình hình sử dụng máy và thiết bị đầm lèn trong xây dựng giao thông nông thôn ở Việt Nam
Chương 3: Lựa chọn phương án thiết kế
Chương 4: Tính toán thiết kế tổng thể
Chương 5: Tính toán các thông số cơ bản của máy
Chương 6: Tính toán thiết kế một số cụm chi tiết và chi tiết chính

Download tài liệu : PDF