Tải Đồ án - Tính toán thiết kế máy xúc một gầu

Tải Đồ án – Tính toán thiết kế máy xúc một gầu

Đồ án – Tính toán thiết kế máy xúc một gầu

Máy Xúc là một loại Máy làm Đất rất phổ biến, thường được sử dụng để thực hiện một khối lượng rất lớn và điều này nói lên vai trò quan trọng của Máy xúc .

Ở Việt Nam trong các công trình xây dựng công nghiệp lớn (Khu gang thép , công trình xây dựng kiến trúc, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình xây dựng giao thông ) thì Máy Đào thường được sử dụng để thực hiện các công việc như : khai thác khoáng sản (Than đá, kim loại ) , đào hào, đào kênh , đào đất đá phục vụ cho việc làm đường , các công trình xây dựng nhà cửa , xây dựng sân bay hay bến cảng .v.v

Máy đào thường được sử dụng nhiều , thể hiện tính tiện ích và vai trò quan trọng của nó ; và phổ biến là loại Máy Xúc có dung tích gầu từ 1 m3 trở xuống được sử dụng nhiều . Máy Xúc trong công trình xây dựng thường là máy vạn năng tức là nó có thể làm được nhiều công việc khác nhau như đào hào , đóng cọc , xúc đất , nhổ gốc cây , hay là trên Máy Xúc nó có thể lắp các thiết bị thay thế (Bộ phận công tác ) khác nhau . dung tích gầu thường dưới 1m3 , số Máy Xúc có bộ di chuyển là bánh hơi thường có dung tích gầu dưới 0.35 m3 và dung tích gầu lớn hơn thường có bộ di chuyển bánh xích

Đối với Máy Xúc một gầu hiện đại thường có hệ thống di chuyển bằng bánh xích , bánh lốp hoặc bằng cơ cấu tự bước đối với những Máy Xúc làm việc trên nền đất rất yếu

Download Tài liệu : Tại đây