Tải Đồ án – Tính toán thiết kế quạt ly tâm

Đồ án – Tính toán thiết kế quạt ly tâm

Tính toán xác định các thông số cấu tạo và động học của bơm ly tâm bao gồm:
– Đường kính vòng chân cánh quạt: d1
– Đường kính vòng đỉnh cánh quạt: d2
– Vận tốc quay của cánh quạt: ω
– Bề rộng quạt: b
– Chiều cao cửa ra: a
Để thoả mãn yêu cầu về cột áp lý thuyết Hm, chi phí không khí V( lưu lượng) với hiệu suất của áp suất cho trước là ηh.

Download Tài liệu : Tại đây