Tải Tính toán thiết kế hệ thống cơ khí cho băng tải để vận chuyển đá răm

Tính toán thiết kế hệ thống cơ khí cho băng tải để vận chuyển đá răm

Trong công cuộc xây dựng đất nước ngành cơ khí nói chung và ngành cơ khí chế tạo máy nói riêng là một ngành then chốt trong nền kinh tế quốc dân.

Phạm vi sử dụng của ngành chế tạo máy rất rộng rói. Ngành chế tạo mỏy là nền tảng của của công nghiệp chế tạo máy. Trong sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước, muốn có những sự tiến bộ vượt bậc thì không thể không coi trọng ngành này.

Trong đó, Băng tải là thiết bị vận chuyển cú nhiều tính năng ứng dụng vào các dây chuyền sản xuất, vận chuyển nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. đây là loại thiết bị vận chuyển tĩnh tại có khả năng vận chuyển sản phẩm xa tới hàng trăm mét và lên cao tới hàng chục mét. Chi phí cho vận chuyển so với tất cả các loại thiết bị vận chuyển tĩnh tại (kể cả lưu động) là một trong những loại có chi
phí vận chuyển thấp nhất.

Các yêu cầu nội dung:
– Xác định các thông số cơ bản của băng tải:
– Tính chọn hộp giảm tốc theo tiêu chuẩn;
– Tính thiết kế bộ truyền ngoài hộp và khớp nối;
– Tính thiết kế một vài chi tiết trong hệ thống (do giáo viên chỉ định); Các bản vẽ thiết kế:
– Bản vẽ chung hệ thống, bao gồm cả Hộp giảm tốc;
– Bản vẽ hộp giảm tốc, có các thông số kích thước đủ để xác định không gian, kích thước và chế độ lắp với các chi tiết ngoài hộp và bố trí bu lông nền;
– Bản vẽ chế tạo các chi tiết đã tính toán.

Download tài liệu:PDF