Tải Đồ án - Tính toán thiết kế hệ thống lái hai cầu dẫn hướng trên xe tải HYUNDAI 27 tấn

Tải Đồ án – Tính toán thiết kế hệ thống lái hai cầu dẫn hướng trên xe tải HYUNDAI 27 tấn

Đồ án – Tính toán thiết kế hệ thống lái hai cầu dẫn hướng trên xe tải HYUNDAI 27 tấn

Trong nền kinh tế quốc dân hiện nay, vai trò của giao thông ôtô rất quan trọng trong việc vận chuyển người và hàng hoá. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ôtô là điều khiển hướng chuyển động, nhiệm vụ này được đảm bảo bởi hệ thống lái của ôtô.

Những năm gân đây nhu cầu vận tải hàng hoá và nhiên vật liệu phục vụ cho công việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ cho sản xuất công nông nghiệp ngày càng cao nên xe tải hạng nặng càng cấp thiết cho sự phát triển nên kinh tế nước nhà.

Đối với xe tải lớn, do tải trọng phân bố lên cầu trước lớn nên với hệ thống lái một cầu dẫn hướng, để đảm bảo an toàn, kích thước các chi tiết phải đủ lớn. Do đó việc sửa chữa thay thế khó khăn.

Nội dung của “Đồ án – Tính toán thiết kế hệ thống lái hai cầu dẫn hướng trên xe tải HYUNDAI 27 tấn” bao gồm
Phần I: Tổng Quan Về Đề Tài
Phần II: Tính Toán Hệ Thống Lái
Phần III: Bảo Dưỡng, Sữa Chữa Hệ Thống Lái

Download Tài liệu : Tại đây