Tải Tính toán thiết kế hệ thống lọc bụi kết hợp giữa xyclon và túi vải công suất 10m3/phút

Tải Tính toán thiết kế hệ thống lọc bụi kết hợp giữa xyclon và túi vải công suất 10m3/phút

Tính toán thiết kế hệ thống lọc bụi kết hợp giữa xyclon và túi vải công suất 10m3/phút

Nhiệm vụ đề tài:
– Tính toán thiết kế hệ thống lọc bụi kết hợp giữa xyclon và túi vải.
– Chọn lựa phướng án thiết kế, bố trí phù hợp để xây dựng mô hình thực tế.

Mục tiêu đề tài.
– Tim hiểu và nắm bắt các công nghệ xử lý bụi hiện nay.
– Xử lý khói thải có hàm lượng bụi 20g/m 3 từ mô hình lọc bụi xyclon và túi vải để
tham khảo và học hỏi, ứng dụng cho các hệ thống xử lý bụi lớn sau này.

Mục lục:
1. Mở Đầu
1.1. Nhiệm vụ – mục tiêu đề tài
1.1.1. Nhiệm vụ đề tài
1.1.2. Mục tiêu đề tài.
2. Nội Dung
2.1. Chụp Hút
2.1.1. Lý thuyết
2.1.2 Tính toán
2.2. Quạt Hút
2.2.1. Trở lực trên đường ống dẫn
2.2.2.Trở lực xyclone
2.2.3.Trở lực túi vải.(tính trong phần túi vải)
2.2.7. Công suất quạt
2.2.8. Công suất thiết lập động cơ điện
2.3.3. Ưu điểm-nhược điểm
Có thể làm việc ở nhiệt độ cao (có thể đến 500oC). Thu hồi bụi ở dạng khô. Trở lực hầu như cố định và không lớn (250 ÷ 1500 N/m²). Làm việc tốt ở áp suất cao. Năng suất cao. Hiệu quả không phụ thuộc nồng độ bụi. – Nhược điểm : Hiệu quả vận hành kém khi bụi có kích thước nhỏ hơn 5 Không thể thu hồi bụi kết dính
2.3.4. Các kích thước cơ bản của xyclon.
2.3.5. Tính toán xyclon.
a. Cấu tạo:
Thiết bị lọc bụi túi vải thường có hình trụ: được giữ chặt trên lưới ống và được trang bị cơ cấu giũ bụi, gồm các phần chính sau:
b. Nguyên tắc hoạt động
2.4.3. Các phương pháp tái sinh túi vải
3. Kết luận
Tài Liệu Tham Khảo

Download tài liệu:Tại đây