Tải Đồ án – Tính toán thiết kế hệ thống treo trên xe tải 4×2 có trọng tải 4000 kg (Thuyết minh + Bản vẽ)

Đồ án – Tính toán thiết kế hệ thống treo trên xe tải 4×2 có trọng tải 4000 kg (Thuyết minh + Bản vẽ)

Ngành ô tô giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động phát triển của xã hội. Ô tô được sử dụng phổ biến, để phục vụ nền kinh tế quốc dân và trong hoạt động quân sự.
Nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, đã được áp dụng nhanh chóng vào công nghệ chế tạo ô tô, để làm tăng khả năng phục vụ và độ tin cậy của ô tô.
Các tiến bộ khoa học này được áp dụng nhằm mục đích giảm nhẹ cường độ lao động cho người lái, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá, tăng vận tốc chuyển động trung bình, tăng tính kinh tế của ô tô.
Nền kinh tế nước ta đang trong đà phát triển. Hiện nay nhiều loại xe hiện đại đã và đang sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, với các thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới nóng ẩm, địa hình phức tạp.
Ở nước ta nói chung và trong quân đội nói riêng, vẫn còn sử dụng các thế hệ ô tô được sản xuất tại Liên Xô (trước đây) và với nhiều chủng loại khách nhau. Từ xe con đến xe ca, từ xe tải hạng nhẹ đến xe tải hạng năng, xe chuyên dùng.
Chính vì vậy việc đánh giá tính toán thiết kế các hệ thống, cụm, cơ cấu là vấn đề hết sức cần thiết, để đạt hiệu quả cao. Muốn vậy phải nắm chắc kết cấu, điều kiện làm việc nguyên lý hoạt động của từng hệ thống, cụm, cơ cấu và toàn xe. Đề tài đồ án tốt nghiệp của tôi được giao là “Tính toán thiết kế hệ thống treo trên xe tải 4×2 có trọng tải 4000 kg.
Nội dung Tính toán thiết kế hệ thống treo ”bao gồm các vấn đề sau:
Phần 1:Phân tích kết cấu ,chọn phương án thiết kế
Phần 2:Tính toán thiết kế hệ thống treo
Phần 3:Tính toán bộ phận của hệ thống treo

Download tài liệu:Tại đây