Tải Đồ án – Tính toán và thiết kế cơ cấu nâng (Cẩu trục 10 tấn)

Đồ án – Tính toán và thiết kế cơ cấu nâng (Cẩu trục 10 tấn)

Máy nâng chuyển là thiết bị dùng để thay đổi vị trí của đồi tượng nhờ thiết bị mang vật trực tiêp như móc treo, hoặc thiết bị gian tiếp như gầu ngoạm, nam châm điện, băng tải,…

Như vậy máy nâng chuyển đóng vai trò rất quan trọng  trong quá trình sản xuất: giảm nhẹ sức lao động cho công nhân và nâng cao năng suất lao động.
1. Lựa chọn kết cấu dầm
a. Phương án 1: Hai dầm kết cấu dạng hộp
– Trên dầm chính có hai thanh ray để xe lăn di chuyển.
– Kết cấu dầm dạng hộp nên việc tính toán đơn giản,thời gian chế tạo và lăp ghép nhanh,việc bảo dưỡng cũng đơn giản. Do đó giá thành giảm.
b. Phương án 2 :Kết cấu hai dầm kiểu giàn
– Dầm là một khung giàn gồm các thanh liên kết với nhau bằng hàn và bắt bulung

Download Tài liệu : Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *