Tải Báo cáo - Tính toán và thiết kế máy cắt băm chuối phục vụ chăn nuôi

Tải Báo cáo – Tính toán và thiết kế máy cắt băm chuối phục vụ chăn nuôi

Báo cáo – Tính toán và thiết kế máy cắt băm chuối phục vụ chăn nuôi

Bài báo giới thiệu phương pháp thiết kế, chế tạo máy cắt băm chuối liên hợp phục vụ trong chăn nuôi và đánh giá năng suất hoạt động của máy so với phương pháp thủ công hiện nay. Qua kết quả đánh giá, máy cắt băm chuối hoạt động với tốc độ nhanh, ổn định, tiện lợi, đảm bảo tính đồng đều và hiệu quả đạt trên 40 lần so với phương pháp thủ công.

Ngoài  cây  chuối,  máy  còn  có thể  sử  dụng được các nguồn nguyên liệu khác như cỏ, lục bình, rau muống… Chế tạo máy thành công có thể đáp ứng nhu cầu chăn nuôi cho các trang trại và hộ gia đình, góp phần vào sự phát triển chung của ngành chăn nuôi cũng như việc phát triển kinh tế ở địa phương.

Download Tài liệu : PDF