Tổng hợp 20 Đề thi KSCL Hóa học 12 Năm học 2019 – 2020 ( có đáp án)

Tổng hợp 20 Đề thi KSCL Hóa học 12 Năm học 2019 – 2020 ( có đáp án)

20 Đề thi KSCL Hóa học 12 Năm học 2019 – 2020
Tổng hợp 20 đề thi KSCL môn Hóa học giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc Gia.

Đề 1: KSCL Đầu Năm THPT Chuyên Hùng Vương
Đề 2: KSCL Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh – Lần 1
Đề 3: KSCL Đầu Năm THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 1
Đề 4: KSCL Chuyên Bắc Giang lần 1
Đề 5: KSCL Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 1
Đề 6: KSCL – Thầy Trần Trọng Tuyền
Đề 7: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 1
Đề 8: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 2
Đề 9: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 3
Đề 10: KSCL Chuyên Thái Bình lần 1
Đề 11: Kiểm Tra Giữa kỳ Chuyên Gia Định – HCM
Đề 12: KSCL Đoàn Thượng – Hải Dương
Đề 13: KSCL Nguyễn Viết Xuân – Lần 1
Đề 14: Kiểm Tra Giữa kỳ THPT Nam Trực – Nam Định
Đề 15: KSCL Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc – Lần 1
Đề 16: KSCL Đồng Đậu – Lần 1
Đề 17: KSCL Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Lần 1
Đề 18: KSCL C Nghĩa Hưng – Nam Định – Lần 1
Đề 19: KSCL Đội Cấn – Lần 1
Đề 20: Ngô Gia Tự- Vĩnh Phúc – Lần 1

Download Đề thi : PDF