Tổng hợp kiến thức lý thuyết công thức hình học 11

Tổng hợp kiến thức lý thuyết công thức hình học 11

Tài liệu tổng hợp Lý thuyết và công thức Hình học 11 (Nâng cao, Cơ bản) cả năm. Chương trình Hình học lớp 11 gồm có 3 chương: Chương 1 – Phép biến hình, Chương 2 – Quan hệ song song trong không gian, Chương 3- Quan hệ vuông góc trong không gian. Bạn có thể xem online trên web hoặc tải về máy miễn phí.

Phần hình học chương trình toán 11 gồm 3 chương , mỗi chương từ 5 đến 8 bài, cuối mỗi chương cũng có phần ôn tập, sẽ được chia như sau:

Chương 1: Phép dời hình – Phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1: Phép biến hình

Bài 2: Phép tịnh tiến

Bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Bài 5: Phép quay

Bài 6: Khái niệm phép dời hình, hai hình bằng nhau

Bài 7: Phép vị tự

Bài 8: Phép đồng dạng

Ôn tập chương 1: Phép dời hình – Phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng, mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

– Bài 1: Đại cương về đường thẳng, mặt phẳng

– Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau – Hai đường thẳng song song

– Bài 3: Đường thẳng – Mặt phẳng song song

– Bài 4: Hai mặt phẳng song song

– Bài 5: Phép chiếu song song – Hình biểu diễn của một hình không gian

– Ôn tập chương 2: Đường thẳng, mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Chương 3: Vector trong không gian và quan hệ vuông góc trong không gian

– Bài 1: Vector trong không gian

– Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

– Bài 3: Đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng

– Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

– Bài 5: Khoảng cách

– Ôn tập chương 3: Vector trong không gian và quan hệ vuông góc trong không gian

– Ôn tập cuối năm phần hình học

Download: PDF