Tổng hợp ngữ pháp ôn thi TOEIC & IELTS

Tổng hợp ngữ pháp ôn thi TOEIC & IELTS

Để phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi TOEIC & IELTS của mọi người. Hôm nay chúng tôi xin dành tặng các bạn bộ ngữ pháp ôn thi TOEIC & IELTS chất lượng này.

TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế.

IELTS có nghĩa là International English language testing system: Hệ thống đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Như vậy IELTS là viết tắt về hệ thống. Nên nếu nói IELTS test thì đầy đủ và chính xác hơn, tức là kỳ thi IELTS hay kỳ thi để đánh giá khả năng tiếng Anh cho sinh viên quốc tế.

Nội dung tài liệu được chia làm 17 TOPIC với 226 trang bao gồm: Sự hòa đồng giữa chủ ngữ và vị ngữ; Danh từ danh từ ghép; Từ, thành ngữ và cấu trúc tiếng anh hằng ngày; Câu chủ động/bị động; Mệnh đề quan hệ và rút gọn; Câu gián tiếp/trực tiếp; Câu nhấn mạnh; Bàng thái cách, Từ và cấu trúc chi lượng, số lượng; Mạo từ; Cấu trúc về khả năng – sự phỏng đoán, Câu điều kiện, Trọng âm và phát âm, Cấu trúc so sánh; Cụm phân từ và động tính từ; Cấu trúc giao tiếp và Cuối cùng là từ, phrasal verb có phiên âm được sắp xếp theo chữ cái từ A-Z

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh !

Download tài liệu : PDF