Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Luyện thi JLPT N3

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Luyện thi JLPT N3

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N3 – Luyện thi JLPT N3 ( Tiếng việt)

Chia sẻ bộ tài liệu Ngữ pháp tiếng Nhật N3 giúp các bạn đang ôn luyện N3 có thể tự học tiếng Nhật online. Tài liệu giới thiệu với các bạn các cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật thuộc cấp độ N3 (JLPT).

第 1 週 がんばらなくちゃ。。。
1 日目 Bài 1: ぼくにもやらせて。。。
A; 書かれている。。。。
Ý nghĩa : Bị…/ Được…/ Được cho là…
khi bạn đề cập đến một thực tế mà không có một chủ đề thì sẽ hay sử dụng thể bị
động (ukemi)….
Cách chia :
V 受身形
*Động từ chia về thể bị động(ukemi)

1. この本には,くわしい説 明
せつめい
は書

かれていません。
(Quyển sách này phần giải thích chi tiết đã ko được viết )
2. 入学式
にゅうがくしき

はこのホール 行
おこな
われます

(Lễ nhập học sẽ được diễn ra tại hội trường này)
3. これは世界
せかい
で一 番 大
いちばんおお

きいダイヤモンドだと言

われています

(Cái này được cho là là viên kim cương lớn nhất trên thế giới)
4. 昔
むかし
は、その 考
かんが
えが正
ただ
しいと思
おも
われていた

(Vào thời xưa thì cách nghĩ đó đã được nghĩ là đúng, chính xác )
B.赤ちゃんに泣かれた。
Ý nghĩa: Bị …gặp khó khăn do N gây ra …..
Cách chia :
(N に)V 受身形(うけみけい)
*Danh từ N có thể cộng trực tiếp hay sẽ được sử dụng như 1 mệnh đề ẩn ở trong
câu văn,

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)
Download tài liệu:PDF