Download sách Từ điển Việt – Hàn Ebook PDF

Từ điển Việt – Hàn
Tác giả: Tô Thị On và Nhóm Cộng Tác

Những năm gần đây người Việt học tiếng Hàn Quốc ngày càng đông do đó sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẻ giữa hai nước Việt-Hàn. Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn và tra cứu từ loại một cách nhanh chóng, khoa học và tiết kiệm thời gian cũng như cống sức bỏ rác để tìm tòi và thu thập từ loại tiếng Hàn phục vụ cho ngành kinh tế, thương moại thép vần của tiếng việt. Vì vậy chúng tôi gửi đến mọi người cuốn từ điện Việt- Hàn nhằm với mục đích trên

Cuốn từ điển Việt – Hàn này được biên soạn theo dạng chuyên ngành kinh tế thương mại, trình bày khá rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu.

Hy vọng đây là một trong những cuốn từ điển mà các bạn đọc đang và đã học tiếng Hàn cũng như tiếng Việt sẽ cần tới sự trợ giúp đắc lực của nó xuyên suốt quá trình học và làm việc để khám phá ra con người cũng như đất nước của hai quốc gia Việt – Hàn

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF