Download Tài liệu Tuyển Chọn Câu Hỏi Vận Dụng Cao Trong Kỳ Thi Thử THPTQG 2019 Môn Toán PDF

Download Tài liệu Tuyển Chọn Câu Hỏi Vận Dụng Cao Trong Kỳ Thi Thử THPTQG 2019 Môn Toán PDF

Tuyển Chọn Câu Hỏi Vận Dụng Cao Trong Kỳ Thi Thử THPTQG 2019 Môn Toán

cuốn sách “Tuyển chọn câu hỏi vận dụng cao trong kỳ thi thử THPTQG 2019 môn Toán” (có đáp án và lời giải chi tiết) do Nguyễn Bảo Vương tổng hợp và biên soạn gồm 238 trang với đầy đủ các chủ đề theo cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bài toán được trích dẫn từ các đề thi thử môn Toán của các trường THPT và sở GD&ĐT trên cả nước mới nhất năm 2019, tất cả các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết để các bạn tham khảo

Nội dung cuốn Tài liệu “Tuyển chọn câu hỏi vận dụng cao trong đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán” bao gồm :
– Chuyên đề 1. Hàm số và các vấn đề liên quan
– Chuyên đề 2. Hàm số mũ – logarit
– Chuyên đề 3. Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng
– Chuyên đề 4. Số phức
– Chuyên đề 5. Khối đa diện và thể tích khối đa diện
– Chuyên đề 6. Khối tròn xoay
– Chuyên đề 7. Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz
– Chuyên đề 8. Một số bài toán khó lớp 11

Download Tài liệu : PDF