Tải Ứng dụng Topsolid thiết kế và gia công đĩa thép ly hợp khóa NISSAN BLUBIRD

Tải Ứng dụng Topsolid thiết kế và gia công đĩa thép ly hợp khóa NISSAN BLUBIRD

Ứng dụng Topsolid thiết kế và gia công đĩa thép ly hợp khóa NISSAN BLUBIRD

CNC viết tắt của Computer Numberical Control – điều khiển số bằng máy tính ra đời với mục đích điều khiển quá trình gia công cắt gọt trên các máy công cụ. Về thực chất, đây là một quá trình tự động điều khiển các hoạt động của máy trên cơ sở các dữ liệu được cung cấp là ở dạng mã nhị phân số nguyên bao gồm các số, số thập phân, các chữ cái và một số kí tự đặc biệt tạo nên chương trình làm việc của thiết bị hay hệ thống.

Công nghệ CNC là bước phát triển tiếp tục của các máy công cụ trong thời đại công nghệ thông tin.

Nhìn chung về nguyên lý và phương pháp gia công cắt gọt thông thường (Tiện, Phay, Doa….. ) cũng như trên máy CNC (Computer Numerical Control) gần như giống nhau. Khác biệt cơ bản giữa công nghệ gia công cổ điển và gia công CNC là hệ thống điều khiển. Trên các máy cổ điển việc điều khiển chủ yếu thực hiện bằng tay, nếu tự động thì chỉ sử dụng các cơ cấu cam, thủy lực…cùng với một số mạch điều khiển đơn giản. Còn với máy CNC thì việc điều khiển được thực hiện bằng máy tính điện tử hạn chế tối đa việc điều khiển của con người.

Các nước có nền công nghiệp phát triển đã ứng dụng công nghệ CNC vào sản xuất nhiều chục năm nay, còn với nước ta gần đây mới tiếp cận công nghệ này.

Việc ứng dụng công nghệ CNC vào sản xuất không chỉ giải phóng sức lao động của con người mà nó còn cho phép chúng ta sản xuất những sản phẩm có chất lượng, độ chính xác cao, khối lượng lớn mà các máy công cụ cổ điển
không làm được, thời gian gia công ngắn, tốc độ cắt cao, có thể gia công hàng loạt, tăng hiệu quả kinh tế….Tuy nhiên nó cũng có những nhược điểm như: giá thành cao, vận hành máy phức tạp, giá thành sửa chữa bảo dưỡng cao …

Đề tài “ Ứng dụng Topsolid thiết kế và gia công đĩa thép ly hợp khóa NISSAN BLUBIRD ” được nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực CNC. Nói đến CNC không thể không nói đến máy gia công và phần mềm gia công, chính vì vậy mục đích của đề tài cũng là giúp ta sử dụng thành thạo một phần mềm gia công cơ khí (ở đây là Topsolid) và sử dụng thành thạo trung tâm gia công Mini Haas (cả lập trình bằng tay và lập trình trên máy).

Phạm vi nghiên cứu: Thiết kế chi tiết trên phần mềm và gia công trên trung tâm gia công Mini Haas. Gia công chi tiết bằng nhôm với chế độ cắt tùy chọn.

Danh sách chương:
Chương I: Tổng Quan Về Máy CNC Và Phần Mềm Gia Công Cơ Khí
1.1 Giới thiệu chung về máy CNC
1.2 Giới thiệu chung về phần mềm gia công cơ khí
1.3 Một số phần mềm thiết kế gia công cơ khí
Chương II: Trung Tâm Gia Công Haasmini Mill
2.1 Thông số kỹ thuật của máy
2.2 Bảng điều khiển và các chức năng
2.2.1 Các nút khởi động và dừng chương trình
2.2.2 Các phím chức năng
2.3 Vận hành máy Haas
2.3.1 Nhận xét chung
2.3.2 Hệ tọa độ
2.3.3 Điểm không của máy
2.3.4 Vị trí tuyệt đối và vị trí tương đối
2.3.5 Các mặc định của máy.
2.3.6 Định dạng chương trình
2.4 Bảo dưỡng máy
2.4.1 Những yêu cầu chung
2.4.2 Chu kỳ bảo dưỡng
2.4.3 Biểu đồ tra dầu mỡ
2.4.4 Hệ thống bôi trơn
2.4.5 Bảo dưỡng định kỳ
Chương III: Giới Thiệu Phần Mềm Topsolid
3.1 Giới thiệu TopSolid’Design
3.2 Giới thiệu TopSolid’Cam
Chương IV: Gia Công Cơ Khi Tiết Trên Trung Tâm Gia Công Haasmini Mill
4.1 Gia công chi tiết lập trình bằng tay
4.2 Gia công chi tiết sử dụng phần mềm
Chương V. Thiết Kế Và Gia Công Chi Tiết Trên Máy Haasmini Mill Sử Dụng Phần Mềm Topsolid
5.1 Thiết kế đĩa ly hợp trên Topsolid
5.2 Mô phỏng quá trình gia công trên Topsolid
5.3 Gia công đĩa ly hợp trên máy Haas
Kết Luận
Tài Liệu Tham Khảo
Phụ Lục
1. Các mã lệnh sử dụng trên máy Haas
Mã G Code
Mã M Code
2. Chương trình gia công đĩa ly hợp

Download tài liệu:PDF