Vai trò và phẩm chất của người cán bộ quản lý kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Vai trò và phẩm chất của người cán bộ quản lý kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 43 : Vai trò và phẩm chất của người cán bộ quản lý kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trả lời ( Câu này các bạn tham khảo thêm,mình cũng không biết làm thế nào)

Một vài ý của mình

a. Vai trò vị trí của cán bộ quản lý kinh tế.

b. Cán bộ quản lý tốt theo tư tưởng HCM là như thế nào?

– Vấn đề quan tâm trước hết của HCM là đạo đức của người cán bộ. Đạo đức là gốc là nền tảng.

– Bên cạnh đạo đức còn phải có tài năng.

– Quan hệ giữa đức và tài.

– Đào tạo và sử dụng cán bộ.

Xem Full tài liệu 56 Câu hỏi tự luận và đáp án môn TTHCM Pdf