Vai trò và phẩm chất của người cán bộ quản lý kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 43 : Vai trò và phẩm chất của người cán bộ quản lý kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trả lời ( Câu này các bạn tham khảo thêm,mình cũng không biết làm thế nào)

Một vài ý của mình

a. Vai trò vị trí của cán bộ quản lý kinh tế.

b. Cán bộ quản lý tốt theo tư tưởng HCM là như thế nào?

– Vấn đề quan tâm trước hết của HCM là đạo đức của người cán bộ. Đạo đức là gốc là nền tảng.

– Bên cạnh đạo đức còn phải có tài năng.

– Quan hệ giữa đức và tài.

– Đào tạo và sử dụng cán bộ.

Xem Full tài liệu 56 Câu hỏi tự luận và đáp án môn TTHCM Pdf