Văn khấn Táo Quân lễ cúng đưa ông Công ông Táo về Trời

Văn khấn Táo Quân lễ cúng đưa ông Công ông Táo về Trời

Chuẩn bị lễ cúng đưa ông Công ông Táo về Trời, mình xin giới thiệu một vài bài căn khấn Táo Quân để mọi người tham khảo.
Mâm cỗ chay cúng ông Công ông Táo

Bài 1: Dưới đây là bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin, độc giả có thể tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!


Bài 2: bài Văn khấn Táo Quân do Thầy Lê Quang Lăng soạn viết.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Viên hữu Việt Nam Quốc
…. (Tỉnh) Thành
…. (Huyện) …(Phường) Xã….Đọc địa danh trước
Kim thần tín chủ Nguyễn Văn A.
Hiệp đồng gia đẳng, phụng thừa Mẫu mệnh (nếu cha mất còn mẹ…)
Thê(vợ) tên….đọc tên vợ
Nam Tử(con trai)….đọc tên con trai
Nữ Tử (con gái)…đọc tên con
Tu thiết hương đăng trà quả, thanh thuỷ, tiền vàng, lễ pháp.
Cẩn thỉnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần
Cẩn Thỉnh Đức Sanh Phật Di Lặc
Cẩn Thỉnh Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân
Cẩn thỉnh mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Cẩn thỉnh Hoàng Thiên Hậu Thổ, Phúc Đức Chánh Thần
Cẩn Thỉnh Thần Linh Thổ Địa bản xứ
Cẩn thỉnh chân linh dòng họ nguyễn (dòng họ của mình) tộc
Cẩn thỉnh Tả Chiêu Tài Đồng Tử
Cẩn thỉnh Hữu Tiến Lộc Lang Quân
Cẩn thỉnh bà cô ông mãnh, cậu bé đỏ cô bé đỏ.
Hôm nay ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu, Đông qua Tết đến. Tín chủ cùng gia đình sắm chút lễ mọn lòng thành kính cẩn bái dâng, bái yết các Chư vị, bái yết Táo Phủ Thần Quân, bái yết Tiên Tổ họ tộc 2 bên.
Tiền vật lễ-Hậu tâm thành.
Kính cẩn tổ tiên cùng chư vị về thụ hưởng lễ vật
Tín chủ thành tâm cầu mong gia đình an lạc, kiết tường.
Thiên Địa hợp kỷ Đức
Nhật Nguyệt hợp kỷ Minh
Tín chủ người trần mắt thịt, mong nhà Ngài độ lượng, xoá bỏ tội lỗi.
Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Mong tổ tiên phù trì con cháu.
Tín chủ cùng gia đình thành tâm yết bái, phóng sinh lễ vật, cúng dường Tổ Tiên, xin nguyện cho Tiên Tổ siêu linh tịnh độ cõi A di đà.
Tín chủ thành tâm vọng bái.
Nam mô a di đà Phật(3 lần).


Ngoài bài khấn ông Công ông Táo đúng chuẩn thì vẫn có những văn khấn khác được lưu truyền trong dân gian. Bạn có thể tham khảo hai bài văn khấn sau được các nhà nghiên cứu văn hóa khuyên dùng.

Bài 3: Bài khấn Ông Táo

Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân!

Tín chủ con là : ………….
Ngụ tại : …………………..

Nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Phỏng theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, Ngũ Tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước. Ban lộc, ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái, trẻ già, an ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!


Bài 4: Bài cúng Ông Công Ông Táo

Kính lạy Thượng Đế

Kính lạy Ngũ Đế, Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung ương Hoàng Đế.

Kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng

Trung đàm thần tướng thiên thiên binh

Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã

Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp năm…. Là ngày thần Táo Quân về trời tấu sớ

Tín chủ con tên là… sinh ngày… tháng… năm… nguyên quán… địa chỉ thường trú…

Với tấm lòng thành kính con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Thần Tướng, Thiên Tướng, Thiên Binh, Thiên Mã, cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời.

Kính lạy Thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua nhờ ân phúc của các ngài chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn.

Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng Đế, Ngũ Đế, cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đình con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con.

Kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!


Cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là văn hóa truyền thống quan trọng của dân tộc Việt mỗi khi Tết đến, xuân về. Cho nên mỗi khi làm lễ cúng, gia chủ luôn chuẩn bị rất cẩn thận lễ cúng và văn khấn ông Công ông Táo để tiễn đưa ông Táo về trời.