Tải Luận văn – Xây dựng cơ sở phương pháp nghiên cứu động học động lực học và độ bền trục các đăng

Luận văn – Xây dựng cơ sở phương pháp nghiên cứu động học động lực học và độ bền trục các đăng

Ý nghĩa khoa học của Luận án : Xây dựng được phương pháp luận nghiên cứu độ bền trục các đăng; Xây dựng được phương trình vi phân chuyển động của khớp các đăng và xây dựng phương trình chuyển động, động học cụm trục các đăng theo lý thuyết động lực học hệ nhiều vật làm cơ sở cho tính toán thiết kế chế tạo trục các đăng; Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn khảo sát ảnh hưởng của các thông số động lực học đến độ bền trục các đăng;

Cụ thể gồm:
–  Thiết lập phương trình mô tả chuyển động của khớp các đăng và cụm trục các đăng. Giải  phương trình vi phân chuyển động và mô phỏng khảo sát động học của các chi tiết bằng phần mềm Matlab Mupad và Simulink.
–  Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với phần mềm Ansys Workbench làm công cụ mô phỏng khảo sát bền cụm các đăng.
–  Xây dựng phương pháp thực nghiệm xác định thông số động lực học; Thiết kế bệ thí nghiệm và thiết kế chế tạo bộ thu phát tín hiệu không dây sử dụng nguyên lý wilees để thu tín hiệu trên trục các đăng đang quay.

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Xác định các thông số động lực học và độ bền trục các đăng
Chương 3: Khảo sát ảnh hưởng của thông số động lực học tới độ bền trục các đăng ô tô
Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Download Tài liệu : PDF