Tải Đồ án – Xây dựng hệ thống điều khiển các thông số bể sơn điện ly ôtô con

Đồ án – Xây dựng hệ thống điều khiển các thông số bể sơn điện ly ôtô con

Cùng với sự phát triển mọi mặt của khoa học kỹ thuật, tự động hóa trở thành một trong những ngành không thể thiếu được của nền công nghiệp hiện đại. Tự động hóa cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động của con người, từ đó dẫn đến giá thành sản phẩm rẻ hơn

Trong ngành công nghiệp chế tạo ôtô, nhờ có tự động hóa ta có thể thay thế những nhân công làm việc tại các phân xưởng, công đoạn sản xuất có môi trường độc hại bằng máy móc, làm giảm bớt tác hại đối với người lao động. Không chỉ vậy, nhờ có dây chuyền tự động hóa mà chất lượng sản phẩm làm ra ổn định hơn, giá thành rẻ hơn

Qua 5 năm học tại trường, trong đợt phân công thực tập em được có cơ hội tìm hiểu về dây chuyền sản xuất của Công ty liên doanh ôtô Việt Nam – DAEWOO (VIDAMCO). Sau thời gian tìm hiểu và được sự gợi ý của thầy hướng dẫn, em đã quyết định chọn đề tài bảo vệ là : Xây dựng hệ thống điều khiển các thông số bể sơn điện ly ôtô con

Đồ án này gồm 4 chương với nội dung chính sau :
Chương 1: Giới thiệu về Công ty VIDAMCO và khái quát chung về dây chuyền công nghệ.
Chương 2 : Công nghệ sơn điện ly.
Chương 3 : Khảo sát và lựa chọn thiết bị cho hệ thống theo dõi các thông số của bể sơn điện ly.
Chương 4 : Ứng dụng PLC S7-200 để tự động hoá việc điều khiển và giám sát các thông số bể sơn điện ly.

Download Tài liệu : PDF