Tải Đồ án - Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống treo

Tải Đồ án – Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống treo

Đồ án – Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống treo

Một quốc gia muốn phát triển trước tiên phải có mạng lưới giao thông phát triển để có thể đáp ứng được nhu cầu lưu thông ,chuyên chở ngươi ,hàng hóa và một số yêu cầu khác.Ô tô có một vai trò hết sức quan trọng trong mạng lưới giao thông nó chiếm tỷ lệ lớn trong việc chuyên chở người và hang hóa.

Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, ngành ô tô đã có những tiến bộ vượt bậc để đáp ứng những yêu cầu của người sử dụng. Hệ thống treo có một
vai trò quan trọng nhằm giảm tải trọng và dao động khi xe lăn bánh, giữ tính êm dịu cho xe. Đồng thời nó cũng là một phần không thể thiếu trong kết cấu của ô tô. Nó phụ
thuộc nhiều vào sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật của từng loại ô tô.Ngày nay với những yêu cầu rất khắt khe của nhiều quốc gia và người sử dụng thì hệ thống treo càng phải đảm bảo được nhưng yêu cầu về êm dịu cũng như về an toàn..

Nội Dung Bao Gồm
Phần I: Mở đầu
Phần II: Cơ sở lý luận của đề tài
Phần III: Bảo dưỡng sữa chữa
Phần IV: Kiểm nghiệm sau sữa chữa

Download Tài liệu : PDF